Diabetes

Een specialistische behandeling bij diabetes.
De behandeling

Voorafgaand aan de 1e behandeling is het  screenen van de voeten noodzakelijk.
Het is van groot belang de huidige conditie van de voet in kaart te brengen om verdere complicaties te voorkomen en goed contact te kunnen houden met andere zorgdisciplines of behandelend arts.

Pedicure behandeling diabetes
Basis pedicure behandeling voor diabetische voet. Het ‘medisch noodzakelijk’ gedeelte wordt door de podotherapeut vastgelegd in een behandelplan en kan vanuit uw zorgverzekering betaald worden.

Vergoeding door verzekeraar

Pedicure Pietsie is bij de zorgverzekeraars geregistreerd als diabetisch pedicure en heeft een intensieve samenwerking met huisartsen, podotherapeuten,  en andere zorgdisciplines.

U kunt in sommige situaties in aanmerking komen voor vergoeding van uw diabetische voetzorg. Hiervoor stelt de podotherapeut een individueel behandelplan op waaruit de preventieve medisch noodzakelijke zorg duidelijk is. Dit wordt vanuit de basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar.
Bepaalde behandelingen en de hulpmiddelen (zolen, orthese, nagelbeugel, enz) vallen in de aanvullende verzekering. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket.
 
U kunt de vergoeding voor voetzorg bekijken op de website van uw zorgverzekeraar.